Hậu sự chi sư

Tên kỹ năng: Hậu sự chi sư Có 70% tất cả tướng phe ta sẽ không nhận khống chế giống nhau trong 30s sau khi đã bị khống chế (silence, disarm, exhaust, taunt, rebel) Cấp S Loại Binh pháp Hiệu quả Buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất hiện từ SS4 (mùa 4) Các… Chi tiết

Vô Giả Khả Kích

Tên kỹ năng: Vô Giả Khả Kích Trong 30s đầu tiên, giảm 40% STR dmg cho 2 tướng phe mình có DEF thấp nhất, giảm 40% INT dmg cho 2 tướng phe mình có INT thấp nhất Cấp S Loại Binh pháp Hiệu quả Buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất hiện từ SS4… Chi tiết

Triệu họa đồ toàn

Tên kỹ năng: Triệu họa đồ toàn Gây 190% INT dmg, đồng thời đối với 1 tướng địch có lính thấp nhất thực hiện 1 lần ngăn cản (miễn nhiểm 1 lần active skill, hoặc combo skill) Cấp S Loại Combo Hiệu quả STR troop, Buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất hiện từ… Chi tiết

Tiên đăng quán thủ

Tên kỹ năng: Tiên đăng quán thủ Sau mỗi 2 lần thành công combo skill thì lần skill combo tiếp theo tăng 200% (không tính dmg theo thời gian) Cấp S Loại Passive Hiệu quả Buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất hiện từ SS4 (mùa 4) Các loại võ kỹ khác Chi tiết

Thạch môn bát quái

Tên kỹ năng: Thạch môn bát quái Ảnh hưởng tất cả tướng địch, mỗi tướng có xác suất khác nhau, có 62.5% xác suất nhận 85.0% dmg thuộc tính theo thời gian trong 10s, 12.5% kiệt sức (exhaust) trong 10s, 12.5% mê muội (sleep) trong 10s, 12.5% không có hiệu lực. Hồi 10s Cấp S Loại Active Hiệu quả INT… Chi tiết

Nghĩa chiến đồng quang

Tên kỹ năng: Nghĩa chiến đồng quang Tân công thường, tăng cho bản thân 30% STR dmg trong 10s, đồng thời tạo 185.0% STR dmg Cấp A Loại Combo Hiệu quả STR crowd, Buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất hiện từ SS4 (mùa 4) Các loại võ kỹ khác Chi tiết