Parade Pavilion – Duyệt xa lâu

tăng thêm số lính dự bị có thể tuyển

Yêu cầu mở khóa: chỉ có thể xây trên mỏ cấp 9 (grid 9)
Cấp tối đa: 5
Công dụng: tăng thêm số lính dự bị có thể tuyển (cộng dồn được)
Số lượng có thể xây: 8
Xuất hiện từ Mùa 2 (season 2)

CấpLính tuyển
thêm được
Wood
Gỗ
Iron
Sắt
Stone
Đá
Copper
Tiền
Thời gian
nâng cấp
150030,00030,00030,0005,00005:00:00
21,00050,00050,00050,00010,00010:00:00
31,50010000010000010000020,00020:00:00
42,000200,000200,000200,00040,00030:00:00
52,500400,000400,000400,00080,00040:00:00

Xem thêm các công trình kiến trúc khác:

Related posts