Lv Ji – Lã Linh Khởi

Token: 8

Lv Ji – Lã Linh Khởi

Rating: 5 out of 5.

STR: 114.9 (+2.60)

DEF: 105.6 (+2.00)

INT: 52.7 (+0.50)

SPD: 110.3 (+1.88)

POL: 60.3 (+0.90)

CHA: 112.8 (+2.30)

Master SkillSkill 1Skill tách

Vanguard’s Pearl

Gây 120% STR dmg cho tất cả địch trong phạm vi, tự thân tăng chính xác (bỏ qua Evasion, Block, Shield) trong 10 giây, hồi 20s

Thời gian hồi skill

20s

Hiệu ứng skill

STR crowd Debuff

Duelist

Thách đấu 1 tướng ngẫu nhiên (1vs1), tạo 200% STR dmg mỗi bên (LvJi đánh trước). Tướng bên nào gây dmg cao hơn sẽ thắng, người thắng sẽ tăng 10% STR (chồng tối đa 5 lần, trg suốt trận chiến), và gây 200% STR dmg cho đối thủ, hồi 10s

Loại skill

Active

Tỷ lệ xuất chiêu thành công

50%

Thời gian hồi skill

10s

Hiệu ứng kỹ năng

STR crowd Buff

Sharp Arrows

Giảm 100 DEF cho 1 tướng địch ngẫu nhiên trong 10s và gây 190% STR dmg, hồi 20s

Loại skill

Active

Tỷ lệ xuất chiêu thành công

40%

Thời gian hồi skill

20s

Hiệu ứng kỹ năng

STR troop Buff

Duyên phận

Khi trong đội có 3 thành viên thuộc duyên phận thì hiệu ứng mới được kích hoạt

Legend: Lv Bu - Lã Bố, Chen Gong - Trần Cung, Zhang Liao - Trương Liêu, Diao Chan - Điêu Thuyền, Gao Shun - Cao Thuận
Hiệu ứng: Tăng 20 STR tất cả các tướng trong đội

 

Các thẻ tướng mùa 4 khác:

Xem thêm danh sách tất cả các kỹ năng của các tướng tại đây

Related posts

Bình luận