Gao Lan – Cao Lãm

Token: 8

Gao Lan – Cao Lãm

Rating: 5 out of 5.

STR: 106.1 (+2.40)

DEF: 106.3 (+2.20)

INT: 77.2 (+1.40)

SPD: 99.8 (+2.68)

POL: 57.6 (+0.70)

CHA: 57.3 (+0.80)

Master SkillSkill 1Skill tách

High Pride

Gây 120% STR dmg cho tất cả mục tiêu trong tầm đánh, tự thân miễn nhiểm với căm lặng (Silence) và Disarm (giải giới) trong 10s, hồi 20s

Thời gian hồi skill

20s

Hiệu ứng skill

STR crowd Buff

Thunder Raid

Gây 165% STR dmg cho 2 tướng địch, với 80% tạo thành câm lặng (Silence) hoặc giải giới (Disarm) trong 10s (giải thích thêm: sẽ bị câm lặng nếu mục tiêu dùng active skill nhiều hờn combo skill, hoặc giải giới nếu mục tiêu ra combo nhiều hơn active skill, không bị gì cả nếu cả loại skill ra bằng nhau), hồi 20s

Loại skill

Active

Tỷ lệ xuất chiêu thành công

50%

Thời gian hồi skill

20s

Hiệu ứng kỹ năng

STR crowd Control

Pressure Holddown

Gây 140% STR dmg cho tất cả tướng địch, Nếu mục tiêu đang bị câm lặng (silenced) hoặc giải giới (disarm), hoặc kiệt sức (exhausted) lượng dmg sẽ tăng thêm 50%, hồi 20s

Loại skill

Active

Tỷ lệ xuất chiêu thành công

35%

Thời gian hồi skill

20s

Hiệu ứng kỹ năng

STR crowd

Duyên phận

Khi trong đội có 3 thành viên thuộc duyên phận thì hiệu ứng mới được kích hoạt

Legend: Zhang He - Trương Cáp, Yan Liang - Nhan Lương, Wen Chou - Văn Sú
Hiệu ứng: Tăng 5% tỉ lệ Crit cho tất cả tướng trong đội

 

Các thẻ tướng mùa 4 khác:

Xem thêm danh sách tất cả các kỹ năng của các tướng tại đây

Related posts

Bình luận