[Mùa giải đỉnh cao] Thủ mỏ 9 các kịch bản mùa giải đỉnh cao

Mỏ cấp 9 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 39000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 4650 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 9 (Grid 9)   Đề xuất: Binh lực 25K++, toàn đội kỹ năng cấp 10, tìm khắc chế đội hình… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 9 – Grid 9

Mỏ cấp 9 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 39000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 3100 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 9 (Grid 9)   Đề xuất: Binh lực 25K++, toàn đội kỹ năng cấp 10, tìm khắc chế đội hình… Chi tiết