Giới thiệu Khu Bị Chiến xuất hiện từ mùa 5

Bắt đầu từ mùa 5 hệ thống sẽ có thêm khu vực mới gọi là Khu bị chiến. Đây là nơi tập trung tạm thời để chuẩn bị cho giải đấu. Sau khi kết thúc giải đấu, nhân vật sẽ tự di chuyển vào khu bị chiến này. Người chơi có thể giao lưu với người chơi server khác, rồi... Chi tiết