[SS3] Thủ mỏ 8 – Grid 8

Mỏ cấp 8 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 30000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2800 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 8 (Grid 8) (hãy lựa chọn đối thủ phù hợp với team của chính mình) Xem thêm tướng thủ các… Chi tiết