[SS4] Thủ mỏ 7 – Grid 7

Mỏ cấp 7 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 21000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2500 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 7 (Grid 7) (từ dễ tới khó) 1. Đội thứ nhất Đội thứ hai 2. Đội thứ nhất Đội thứ… Chi tiết