[Mùa giải đỉnh cao] Thủ mỏ 7 các kịch bản mùa giải đỉnh cao

Mỏ cấp 7 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 21000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 3750 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 7 (Grid 7)   Đề xuất: Binh lực 17K++, mỗi tướng ít nhất 1 skill cấp 10, 2 skill cấp… Chi tiết