[SS1] Thủ mỏ 10 – Grid 10

Mỏ cấp 10 bao gồm 3 đội thủ, mỗi đội gồm 48000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 3500 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 10 (Grid 10) Xem thêm tướng thủ các mỏ tài nguyên khác: Chi tiết