Hồng Đồ Chi Hạ 

Kỹ năng trong Tome

Dưới đây là bảng danh sách các kỹ năng có thể hoán đổi được tại mục Tome (nhấn vào nút Skill sẽ thấy nút Tome skill) trong trò chơi trên di động Hồng Đồ Chi Hạ

Đã cập nhật kỹ năng của đến mùa 4

Đã cập nhật kỹ năng của đến mùa 4

Related posts

Bình luận