[Mùa giải đỉnh cao] Thủ mỏ 6 các kịch bản mùa giải đỉnh cao

Mỏ cấp 6 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 15000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 3300 tài nguyên trong một giờ

Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 6 (Grid 6)

 

Đề xuất: Binh lực 12K++, mỗi tướng 1 skill cấp 10, 2 skill con lại ít nhất cấp 5

1.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

2.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

3.

Đội thứ nhất

Đội thứ nhất

4.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

5.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

6.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

7.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

8.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Xem thêm tướng thủ các mỏ tài nguyên khác:

Related posts

Bình luận